วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

MOCK EXAM - สอบ SAT

MOCK EXAM (สอบ SAT)

การจัดสอบ Sat โดยมีการจำลองสถานที่ บรรยากาศ และข้อสอบที่มีความเสมือนจริงมากที่สุด

โดยหลังการสอบเสร็จ ทีมงาน Ondemand Inter จะมาแนะแนวข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นน้องๆจะได้จะมอบใบวิเคราะห์ผลการสอบให้กับน้องๆ ซึ่งภายในจะมีผลคะแนนโดยรวมและแยกในแต่ละพาร์ท เพื่อให้น้องทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งตนเองและนำมาวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือ สร้างความพร้อมก่อนการสอบจริงให้มากที่สุด!

ทำไม? MOCK EXAM จึงจำเป็นสำหรับน้องๆ

การสอบ SAT เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นข้อสอบแนว Speed Test ซึ่งต้องทำให้เร็ว ตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในห้องสอบคือ เวลาจำกัดและความตื่นเต้น

สิ่งที่น้องๆต้องพบเจอ คือบรรยากาศที่กดดัน โดยเฉพาะน้องที่เพิ่งจะทำการสอบ SAT เป็นครั้งแรกย่อมไม่คุ้นชินกับสนามสอบอย่างแน่นอน เพราะสิ่งที่น้องต้องเจอนอกข้อสอบภาษาอังกฤษแล้ว กรรมการคุมสอบโดยส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน สิ่งไม่สามารถหาได้จากการเตรียมตัวที่บ้าน และไม่ควรไปเสี่ยงกับการสอบสนามจริงโดยไม่เตรียมความพร้อม เพราะ “ความพร้อม” คือสิ่งสำคัญที่สุดในการสอบ

ที่มา : http://www.ondemand.in.th/ondemandinter